Ma 2024. július 17. szerda, Endre, Elek napja van. - Holnap Frigyes napja lesz.
   

PROGRAMKERESŐ
 
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Európai Uniós pályázatok
Határtalanul pályázatok

Erasmus+ 2022 összefoglaló


Összefoglaló Résztvevők Tanfolyamok Beszámolók Diákmobilitás
Disszemináció Médiamegjelenés Képek Videók  

  

 

---Scroll down for english version!---

 

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Akkreditációs pályázatának összefoglalója 

magyarul

 

1. cél: Két tanítási nyelvű oktatási forma kialakítása a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban

 

Magyarázat

A következő évtizedben legfontosabb célunk egy két tanítási nyelvű, magyar-angol oktatási forma beindítása. Megvalósulásával a gimnázium még jobban bekapcsolódik az egész életen át tartó tanulásban részt vevő oktatási intézmények európai fejlődésébe. Ezt készítette elő több eddigi tevékenység: az Erasmus+ KA1 pályázat segítségével 2019-ben az iskola 15 pedagógusa, 2022-ben pedig (a 2020-as, második pályázatnak köszönhetően) már 20 fő (pedagógus és iskolatitkár) vehetett részt mobilitások, európai nyelvi és módszertani továbbképzések és job shadowing megvalósításában.

Ezt a fejlődést folytatjuk a jelenlegi pályázattal. Tovább bővítjük nemzetközi és kulturális kapcsolatainkat, növeljük európai dimenziójú módszertani tudásunkat (pl. CLIL), hogy tanulóközpontú oktatási modellt alakítsunk ki. Ennek elengedhetetlen része a két tannyelvűség. Ehhez járul a pedagógusok és tanulók nyelvi képzése sikerességének növelése, és a két tanítási nyelvű oktatási formában tanító tanárok mesterképzése.

 

 

2. cél.:A pedagógusok és diákok digitális írástudása színtereinek bővítése egy fenntartható, digitális jövő érdekében

 

Magyarázat

Összhangban az Európai Unió 2022 januárjában közétett, az európai digitális jogokról és elvekről szóló deklarációjával, szeretnénk hozzásegíteni a tanulókat, dolgozókat, hogy magabiztos, felelős digitális állampolgárokként vegyenek részt a következő évtized emberközpontú, digitális jövőjének alakításában. Szeretnénk elérni a digitális írástudás szintjének növelését: ehhez a szövegértés, a dokumentációs és numerikus írástudás, az idegennyelv-használat, az IKT-használat, az online tartalomfogyasztás, -keresés és -létrehozás kompetenciáinak átfogó fejlesztésére van szükség.

A mobilitási tevékenység képzései keretében a résztvevő pedagógusok gyarapítják digitális írástudással összefüggő módszertani repertoárjukat, új színtereit ismerik meg az információs, média- és hálózati írástudásnak. Jógyakorlataikra alapozva megújulhat az intézményi digitáliskultúra, szövegértés- és idegennyelv-oktatás. A céllal összefüggő diákmobilitások megismertetnek a digitális állampolgárság alapértékeivel.

 

 

3. cél. 21. századi, szolidáris, inkluzív, reziliens fiatal állampolgárok oktatása és nevelése az európai jövőépítés érdekében

 

Magyarázat

Mivel pályázatunk 2022-ben, az ifjúság európai évében születik, kiemelt céljaként határoztuk meg a 21. századi európai állampolgárok oktatását, nevelését. Olyan fiatalokat akarunk útjukra bocsátani intézményünkből, akik számára fontos, hogy egyszerre legyenek a világ, Európa és Magyarország felelős, tájékozott, toleráns polgárai. Szeretnénk, hogy számukra alapvető érték legyen a szolidaritás, az inkluzivitás, a reziliencia és a fenntarthatóság, és képesek legyenek új, közös európai jövőt építeni a szilárd demokráciára, a társadalmi párbeszédre, a kreativitásra, mobilitásra, innovációra és nyitottságra támaszkodva.

Az Európai Bizottság által a jelen időszakra meghatározott hat prioritás között kiemelten szerepel az európai demokrácia megerősítése. A jelen geopolitikai helyzetben csak egységes, közös normák meghatározásával lehet megvédeni a demokráciát, küzdve a gyűlöletkeltéssel. Szeretnénk, ha diákjaink eligazodnának a jelen valós és online tereiben és felelős döntéshozóvá válnának.

 

 


 

 

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Akkreditációs pályázatának összefoglalója 

angolul

 

Summary of the Accreditation application of the Lajos Kossuth High School in Cegléd

 

 

Goal 1: Creating an educational format with two languages of instruction at Lajos Kossuth High School in Cegléd

 

Explanation

In the next decade, our most important goal is to start a bilingual, Hungarian-English form of education. With its implementation, the high school will become even more involved in the whole to the European development of educational institutions involved in lifelong learning. This was prepared by several previous activities: the school in 2019 with the help of the Erasmus+ KA1 application 15 teachers, and in 2022 (thanks to the second tender in 2020) 20 people (teachers and school secretaries) could participate in mobilities, European language and methodology in the implementation of further training and job shadowing.

We are continuing this development with the current application. We continue to expand our international and cultural relations and increase our European ones dimensional methodological knowledge (e.g. CLIL) in order to develop a student-centered educational model. Bilingualism is an essential part of this. The teachers and

increasing the success of students' language training and master's training for teachers who teach in a bilingual education format.

 

 

Goal 2: Expanding the arenas of digital literacy of teachers and students for the sake of a sustainable, digital future

 

Explanation

Describe the objective and explain how it relates to the needs and challenges described in the "Background and Experience" section.

In line with the European Union's January 2022 declaration on European digital rights and principles, we would like to help students and workers to participate as confident, responsible digital citizens in shaping the human-centered, digital future of the next decade. We want to reach the level of digital literacy increase: this includes reading comprehension, documentation and numerical literacy, foreign language use, ICT use, online content consumption, search and creation comprehensive development of their competencies is necessary.

In the framework of the mobility activity trainings, the participating teachers increase the methodology related to digital literacy they get to know their repertoire and new arenas of information, media and network literacy. Institutional digital culture, reading comprehension and foreign language education can be renewed based on their best practices. Goal-related student mobilities introduce you to the basic values of digital citizenship.

 

 

Goal 3. Education and upbringing of 21st-century, solidary, inclusive, resilient young citizens for the sake of building the European future

 

Explanation

Describe the objective and explain how it relates to the needs and challenges described in the "Background and Experience" section.

Since our application is being launched in 2022, the European Year of Youth, we have defined the education and upbringing of 21st century European citizens as a priority goal. We want such young people from our institution, for whom it is important to be responsible, informed and tolerant citizens of the world, Europe and Hungary at the same time.

We want it for them solidarity, inclusivity, resilience and sustainability should be fundamental values, and they should be able to build a new, common European future on solid democracy, social

relying on dialogue, creativity, mobility, innovation and openness. Among the six priorities defined by the European Commission for the current period, it is highlighted strengthening European democracy. In the current geopolitical situation, it is only possible to protect democracy by defining uniform, common standards and fighting hatred. 

We want our students to navigate the real and online spaces of today and become responsible decision makers.

 


ERASMUS+
PROJEKTEK
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
www.bankvelem.hu
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Elte ORIGO Referenciaiskola
PÉNZIRÁNYTŰ iskola
KÉSZPÉNZKÍMÉLŐ
PÉNZ7 iskola
INFO

Cím:

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

2700 Cegléd

Rákóczi út 46.

 

Ideiglenes telephely:

2700 Cegléd

Törteli út 42.

 

Telefon:

06-53/500 525

 

Email:

cklg@cklg.hu

 

OM azonosító:
032549

Tagozatkódok:

1001 Matematika

1002 Természettudományok
1003
Angol nyelv

1004 Német Nyelv

1005 Humán

1006 Informatika

1008 8 osztályos tagozat

tcld.net


SZAVAZÁS
Nincs megnyitott szavazás


Valid XHTML 1.0 Transitional

Érvényes CSS!

A lap 0.019 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | Impresszum
| A látogatók száma 2012.07.14-től összesen: 27109154 | Ebben a hónapban: 459907 | Ma: 11562 | jelenleg: 2 | Statisztika |