Ma 2023. február 5. vasárnap, Ágota napja van. - Holnap Dóra napja lesz.
   

PROGRAMKERESŐ
 
Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Európai Uniós pályázatok
Határtalanul pályázatok

Eramus+ 2020 a projekt összefoglalása


Összefoglaló magyar nyelven

 

Erasmus+

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, mint a Ceglédi Tankerületben található Oktatási Hivatal bázisintézménye, mindig is élen járt az innovatív kezdeményezések terén.  A tankerülethez tartózó intézmények közül nem vett még részt egyik oktatási intézmény sem Erasmus+ programon. Iskolánk élen szerettet volna járni ezen a területen is és, mint egy jó gyakorlatot bemutatni, tovább adni, az Erasmus+ pályázat adta lehetőségek kihasználási módjait.

A 21. század új kihívások elé állítja az oktatás résztvevőit, a diákokat és a tanárokat is. Új kompetencia területek kerülnek előtérbe, mint például a digitális kompetencia, a kooperatív technikák alkalmazása a többnyelvűség, multikulturalizmus.  Ezeket a kompetenciákat, képeségeket más országbeli akár diák, illetve tanár mobilitás keretein belül kiválóan lehet magasabb szintre emelni.

 

Küldetésünknek tekintjük, hogy iskolánkat kreatív, önképzésre képes, a világra nyitott, szilárd demokratikus értékrenddel rendelkező, autonóm személyiségek hagyják el. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a 12. évfolyam végén ne csak az érettségi bizonyítványt szerezzék meg, hanem rendelkezzenek azokkal a kulcskompetenciákkal is, amelyek birtokában mind itthon, mind az Unió más országaiban is alkalmazkodni tudnak majd a modern világ változásaihoz. Ahhoz, hogy diákjainkat fel tudjuk készíteni az új kihívásokhoz való alkalmazkodásra, nekünk is folyamatosan meg kell újítanunk pedagógiai gyakorlatunkat.

 

Ehhez két fő terület fejlesztésére fókuszálunk. Egyrészt iskolánk nemzetközi kapcsolatait kívántuk és továbbra is szeretnénk bővíteni, és az együttműködés során szerzett tudást és tapasztalatot szeretnénk pedagógiai munkánkba beépíteni. Másrészt célunk, hogy innovatív pedagógiai módszerek alkalmazásával egy korszerű, tanulóközpontú oktatási modellt valósítsunk meg.

 

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal el az idegen nyelvek tanítása. Az idegen nyelvek tudása lehetőséget teremt arra, hogy tanulóink más népek kultúráját, értékeit közvetlenül megismerjék. Az iskolánk által szervezett külföldi diákcserék, tanulmányutak lehetőséget nyújtanak arra is, hogy tanulóinkat a magyartól eltérő kultúrák tiszteletére és elfogadására neveljük, elmélyítsük interkulturális érzékenységüket, nagyobb hangsúlyt kapjon személyiségvonásaik között az altruizmus. Ezek a mobilitások azonban eddig csak diákjaink szűk körét érték el, és a tanári kar kis része kapcsolódott be a programokba. Ezen a téren változást szeretnénk elérni, amihez szükséges megalkotnunk egy nemzetköziesedési stratégiát.

 

A tanári mobilitáson való részvétellel, mint egy példát mutatva szeretnénk a diákság számára bemutatni az Erasmus+ pályázat adta lehetőségek végtelen számának megfelelő kiaknázását. A közösségépítés egy új platformja bukkant fel a pályázat segítségével, amely során, mind a pedagógusok, mind a diákság országhatárainkon kívül kapnak lehetőséget a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére. Az intézményünk szempontjából a stratégiai partnerség kialakítása terén történt nagyfokú előrelépés és a következő, már benyújtott, sikeres pályázat esetén egy Job Shadow-ing keretin belül ez a stratégiai partnerség meg is szilárdulhat.

 

Az Erasmus+ pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy iskolánk nemzetközi kapcsolatait bővítsük, és egyben új szintre is emeljük. Leendő európai partnereinkkel közös, a mobilitáson túlmutató tevékenységeket kívánunk tervezni, amelyek részben már el is indultak, akár egy E-twinning program keretein belül. A tanároknak képesnek kell lenniük arra, hogy ezekbe a tevékenységekbe be tudjanak kapcsolódni, ezért a pályázat keretében egy részük nyelvtanfolyamon vett részt. Ez egyrészt lehetővé tette, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolásába ne csak az idegennyelv-tanárok kapcsolódjanak be, másrészt diákjaiknak is hiteles példát mutatnának, ezzel növelve az idegen nyelvek tanulása iránti motivációt. A külföldi továbbképzéseken való részvétel lehetőséget nyújt a más országokból érkezett kollégákkal való tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megismerésére. Emellett segíti egyik fő célunk elérését: nevezetesen, hogy az intézményünkben évek óta folyó projektmunka kereteit kitágítsuk, és ebbe a munkába külföldi partnerintézményeinket is bekapcsoljuk közös, szaktárgyakon átívelő projekteken keresztül. Ez diákjaink számára lehetővé teszi, hogy idegennyelv-tudásukat aktívan használva nemzetközi teammunkában vegyenek részt. Ezzel olyan kompetenciáikat fejlesztenék, amelyeket később a munka világában is jól tudnak hasznosítani. A partnerintézmények képesek lesznek folyamatos tapasztalatcserére, és a digitális eszközök segítségével utazást nem kívánó kooperatív projektek megvalósítására is.

 

A pályázat megírása nem volt egyszerű feladat sem a koordinátorok, sem a pályázatban résztvevő kollégák, sem a vezetőség oldaláról. Nem volt precedens ilyen jellegű pályázat megírására, így magunk kellett ezt véghezvinni. Egy igazi csapat munka alakult ki ez alatt a pár hónap alatt, ami csak még jobban elmélyült a mobilitások lezajlásának ideje alatt. A projekt közösségformáló hatása vitathatatlan, így csak reménykedni tudnunk, hogy a következő pályázatunk is sikeres lesz és a járvány lecsengése után újult erővel folytathatjuk a megkezdett utunkat.


ERASMUS+
PROJEKTEK
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
www.bankvelem.hu
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Elte ORIGO Referenciaiskola
PÉNZIRÁNYTŰ iskola
KÉSZPÉNZKÍMÉLŐ
PÉNZ7 iskola
INFO

Cím:

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

2700 Cegléd

Rákóczi út 46.

 

Ideiglenes telephely:

2700 Cegléd

Törteli út 42.

 

Telefon:

06-53/500 525

 

Fax:

06-53/500 625

 

Email:

cklg@cklg.hu

 

OM azonosító:
032549

Tagozatkódok:

1001 Matematika

1002 Természettudományok
1003
Angol nyelv

1004 Német Nyelv

1005 Humán

1006 Informatika

1008 8 osztályos tagozat


Hány nap van hátra?
Tavaszi szünet:
2023.04.05 - 2023.04.11-ig
Még nap van hátra
Nyári szünet:
2023.06.17 - 2023.08.31-ig
Még nap van hátra
SZAVAZÁS
Nincs megnyitott szavazás


Valid XHTML 1.0 Transitional

Érvényes CSS!

A lap 0.044 másodperc alatt készült el. | Copyright 2023 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | Impresszum
| A látogatók száma 2012.07.14-től összesen: 21038927 | Ebben a hónapban: 47394 | Ma: 2278 | jelenleg: 3 | Statisztika |