Ma 2023. február 5. vasárnap, Ágota napja van. - Holnap Dóra napja lesz.
   

PROGRAMKERESŐ
 
Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Európai Uniós pályázatok
Határtalanul pályázatok

Eramus+ 2020 beszámolók


Baranyai Krisztina egy hetes szakmai tanfolyamon vett részt Írországban. A ’Hogyan teremtsünk motiváló tantermi légkört’, című kurzus összes óráját a téma egyik neves szakértője Chaz Pugliese tartotta, aki a motivációval kapcsolatos legújabb kutatások eredményeit és az ezekhez tartozó ismereteket osztotta meg a hallgatókkal. A tanfolyam nem csak a teoretikus tudás megszerzésére adott alkalmat, hanem rengeteg gyakorlati ötlettel vértezte fel a hallgatókat. A kurzus legnagyobb erénye az volt, hogy minden elhangzott információ olyan volt, amely az osztályteremben is alkalmazható. A kurzus végén minden résztvevő úgy érezte, hogy egy sokkal szélesebb tudással rendelkezik a motiváció témakörében, ismeri az alapelveit, és képes lesz olyan feladatokat tervezni, amely segíti a tanulók motivációjának fenttartását és így egy sokkal hatékonyabb tanítási-tanulási folyamat jöhet létre.

Ugyan a tanfolyam reggel 9 órától délután 4-ig tartott, azonban a képző intézet minden délután választható ’tanfolyam kiegészítőket’ ajánlott fel. Így kaphattak a hallgatók műhelymunka keretei között módszertani tippeket a tinédzserek tanításával kapcsolatban. Ilyen formában vitatták meg a tanári érzelmi intelligencia kérdését, de volt Chilli Chatathlon is, ahol a HotOnes című youtube program mintájára beszélgettek az angol nyelv változásáról és levezetésként lehetett yoga kurzuson is részt venni. Az órák nagyon jó hangulatban, széles ismeretekkel rendelkező nemzetközi társaságban zajlottak. Ez a jó hangulat és a nemzetközi légkör a délutáni szabadidős tevékenységre is jellemző volt, ami rendkívül inspiráló volt. Ezen kívül a limercki egyetem kampusza, amelyet a Shannon folyó szel ketté csodálatos, természetközeli helyszint biztosított a képzésre. Azonban a természet szépségei mellett, a kampusz területén lehetőség nyílt az ír kocsmahangulat megismerésére is.

Az egyhetes program lehetőséget nyújtott szakmai fejlődésre, kulturális eszmecserékre is és nem utolsó sorban sok-sok nevetésre.

 

Dr. Bárdos Dóra egyhetes, hatnapos, 30 órás angol nyelvű módszertani továbbképzésen vett részt Firenzében 2022. július 11-16. között. A kurzus címe „CLIL in Practice: Focus on Florence”, vagyis „CLIL a gyakorlatban: Fókuszban Firenze” volt.

A képző intézmény, a Europass Teacher Academy professzionálisan megszervezett és nagyon hasznos tanfolyama egyszerre segítette a résztvevőket metodikai repertoárjuk bővítésében, szaktárgyaik anyagának elmélyítésében és angol nyelvtudásuk felfrissítésében. A képzés során a 12 fős nemzetközi csoport, amelyet Dórán kívül lengyel, spanyol és belga tanárkollégák alkottak, a CLIL-metodikáját tanulmányozta elméletben és gyakorlatban, vagyis azt, miként lehet egy tantárgy, Dóra esetében a történelem (és a magyar) élményszerű oktatását az anyanyelv és idegen nyelv kombinálásával, a befogadás hatékonyságára koncentrálva, minél élményszerűbben megoldani.

A kurzus kreatív programját egy hosszú évek óta Olaszországban élő amerikai oktató, Sheila Corwin alkotta meg a 4C-modell jegyében, így a „Content and Language Integrated Learning” típusfeladatai itt kifejezetten a nagy múltú várossal, Firenzével kapcsolódtak össze. A résztvevők foglalkoztak az olvasási, szövegértési, szövegalkotási készségeket, a szóbeli és írásbeli véleményalkotást, valamint a páros, csoportos és kreatív együttműködés formáit fejlesztő feladatok megalkotásával és kipróbálásával, a digitális segédanyagoknak az órába történő minél innovatívabb beépítési lehetőségével és egymás jó gyakorlatainak megbeszélésével is. Közben pedig tanulmányozták a firenzei művészetet, történelmet, irodalmat, kultúrát, zenét, mozit, divatot és étkezést, így Dóra számos olyan témával kapcsolatban is tovább mélyíthette tudását és megismerhetett eltérő nézőpontokat, amelyek a magyar oktatás részei (pl. Dante Isteni színjátéka, Boccaccio Dekameronja, a szonett, a reneszánsz kultúra és művészet története, Itália és a Mediciek történelme).

A tanfolyam részét képezte öt firenzei múzeum közös meglátogatása és az élmény minél többféle módszerrel történő feldolgozása is. De közös városnézés és kirándulás is szerepelt a programban, amely kiválóan alkalmas volt a közösségformálásra és az interkulturális érzékenység fejlesztésére, hiszen megélhettük azt, hogy bár más gyökerekkel érkeztünk, mind megújulni vágyó európai tanárok vagyunk.

A kurzus inspiráló volt, hozzájárult Dóra szakmai-módszertani fejlődéséhez, és segíti, hogy hazatérve új ötletekkel telve vehessen részt intézménye, a gimnázium nemzetköziesítési folyamataiban, tanulóközpontúbbá és többnyelvűvé változtatásában.

 

Cseh Zsuzsanna 2022. augusztus első két hetében Cambridge-ben, Language Development for Teachers of other subjects című kurzuson vett részt, a Bell Teacher Academy iskola szervezésében. A tanfolyam délelőtti általános nyelvtani órákból állt, ahol nyelvtant, társalgást, kiejtést tanult. Majd a délutánok folyamán választhatott az érdekesebbnél érdekesebb órák között. Ezek közül néhány óra, amelyen részt vett:

- Modern idioms and where they come from.

- Useful Online Tools: Mentimeter.

- Language Aerobics

- Update your English.

A tanulás mellett lelkes, tanulni vágyó fiatalokkal és nemcsak fiatalokkal volt szerencséje megismerkedni. Elmondása alapján oktatói végtelenül türelmesek és hogy az órák minél inkább lekössék a tanulók figyelmét, rendkívül találékonyak voltak. Az órák rendkívül jó hangulatban teltek, a világ minden tájáról érkezett diákok (melyek között volt Franciaországból, Olaszországból, Argentínából, Lengyelországból, Csehországból és Szaud-Arábiából származó is), nagyon hamar „megtalálták a közös hangot”, ami az angolon kívül a jó humoron és az egymás kultúrájának teljes tiszteletén alapult. Délután a házi feladat elvégzése mellett, alkalom nyílt megismerkedni a várossal, a környékkel, amely során az életben is alkalom nyílt az angol társalgás gyakorlására. A kirándulásokat részben az iskola szervezte, ezzel is segítséget nyújtva, hogy minél tartalmasabban tölthesse a kinti szabadidőt. Zsuzsanna jó szívvel ajánlja az iskolát a Cambridge-ben tanulni szándékozóknak.

 

Gaganetz Péter kéthetes kurzuson vett részt az írországi Cork városában. Ez egy CLIL kurzus volt, tartalmi alapú oktatás idegennyelven. Főként nyelvoktatásra használják, új módszertani gyakorlatot, csoportos munkát és motivációt tartalmaz, mely szaktárgyak oktatásánál is hasznos, alkalmazható. A kurzus munkanapokon volt, a hétvégéken fakultatív kirándulásokat szerveztek. Az oktatás egy délelőtti és egy délutáni modulból állt, két instruktorral. A délelőtti 8.30-kor kezdődött és 10.50-ig tartott az egyik instruktorral, majd 11.00-tól 13.00-ig folytatódott a másik oktatóval. Ekkor adták az igazi képzést ikt eszközökkel, jamboard felületen. A csoport létszáma 15 fő volt, 3 asztaltársaságra bontva, társaságokat mindennap átszervezték, hogy másokkal is dolgozzanak együtt. Sok gyakorlati feladat volt, rengeteg új módszer, digitális felület és játék, amellyel tanulni, gyakorolni lehet. Miután kipróbálták az egyes módszereket, utána megvitatták, hogy ezeket miként lehet adaptálni a saját tantárgyaikba, mennyire valósíthatóak meg. Rengeteg digitális segédanyagot adott a képző intézmény, a Cork English College, mely segítőkész volt, informatív a hallgatókkal, az oktatók pedig felkészültek, kommunikatívak. A délutáni kurzus 14.00-tól 16.00-ig tartott. Ekkor lazább kurzust tartottak, nem módszertanról szólt, hanem Írországról, a kultúráról, történelemről, az ír nyelvről, szlengről. A képzés utolsó munkanapján egy vizsgafeladatot kellett teljesítenie a hallgatóknak, a tanult módszerekkel egy mikrotanítást kellett bemutatni. Gaganetz Péter a kurzus alatt családnál kapott szállást és ellátást, a kurzus igen hasznos volt számára, színesítette a módszertani tudását, segített elmélyíteni az angol nyelv ismeretét és gyakorlatát.

 

Gulyás Zoltán, iskolánk történelem – magyar szakos tanára, intézményvezetője 2022. augusztus 1-5. között Bécsben, az ActiLingua nyelviskolában tanult. Az osztrák út számára komoly kihívást jelentett, amelyen főleg önmagát tette próbára és természetesen nyelvtudását is. A német kurzus címe „Deutsch intensiv mit Kultur” volt, amelyhez a főváros nagyon jó hátteret adott: a délelőtti-koradélutáni nyelvtanulást jól kiegészítették az esti szabadidős és kulturális programok. A tanórák két típusba tartoztak. Napi 4 óra nagyobb, 8 fős csoportokban került megszervezésre, amelyeken valamilyen általánosabb témához kapcsolódva (például a filmek, szerencse-balszerencse) szókincsbővítés, majd nyelvtani ismeretek átismétlése és gyakorlása volt a feladat. Nehézséget, de a nyelvtanulás szempontjából könnyebbséget is jelentett, hogy abban az időben egyedüli magyarként vett részt a foglalkozásokon, így minden adott volt az alapos nyelvgyakorláshoz. A délelőtti témavezető tanár, Esther nagy nyugalommal és türelemmel irányította a leginkább 16-18 éves fiatalokból álló csoportot, amelyben 3 svájci, 2 ukrán, 2 olasz hölgy mellett 1 brazil kapott helyet. A korkülönbség nem számított, hiszen a modern digitális és audiovizuális technikákkal is segített órákon a projektmódszerrel és főleg a csoportmunkával gyorsan meg kellett találniuk a közös hangot. A délutáni 2 órákat Morizt vezette, amelyek valódi (intenzív) értékét talán az adta, hogy rajta kívül csak 2, néha 3 diák vett azokon részt. Ezen alkalmakkor a változatos módszerek mellett inkább a nyelvtani rendszer átismétlésén és gyakorlásán volt a hangsúly, ilyen volt például a mellékmondati szórend, a múlt idők, az alárendelő összetett mondatok.

A nyelviskolai, kötöttebb órákat szabadidős programok egészítették ki, amelyek közül különösen a „Bécs – a kávéházak városa” című esti séta volt a legemlékezetesebb. Ezen a 8-10 nemzet fiaiból álló népes hallgatóságot nem csak a lebilincselő idegenvezetés fogta meg, hanem az éjszakai Bécs lüktetése is – persze közben a német nyelvet is gyakorolták.

Az osztrák tanulmányút elérte a célját: a kiutazó pedagógus biztosabb nyelvtudással, élményekkel és tapasztalatokkal térhetett haza.

 

Gulyásné Jónás Anikó, iskolánk francia szakos tanára egy hetes módszertani továbbképzésen vett részt 2022. 08.15-19. között a franciaországi Vichy-ben található számos országából látogatott CAVILAM-ban. A tanárnő a továbbképző intézmény változatos kínálatából 2 modulos képzési formát választott, hogy az 5 napos képzési időt minél jobban kihasználhassa.

A délelőtti modul A szóbeli szövegértési és kifejezési stratégiák fejlesztése az iskolai nyelvórákon címet viselte. A képzés célja az volt, hogy a nyelvtanár részletesen és pontosan ismerje és alkalmazza a gyakorlatban a Közös Európai Referenciakeret jelenlegi fejlesztéseit. A műhelymunka során, melynek fókuszában ezúttal a befogadás (szóbeli megértés) és a produkció (szóbeli kifejezés) állt, egyszerű, konkrét és motiváló ötletek halmazát ismerték meg, ill. ismertették meg egymással is a résztvevő kollégák. Egy autentikus dokumentum, pl. rádió- vagy tévéműsor, internetes videó, két vagy több francia beszélő közötti interakció, dalok stb., megértéséhez, majd a szóbeli kifejezés előmozdításához különböző szintű megközelítéseket kínált. A dokumentumok megértésén vagy előállításán túl a képzés olyan stratégiák kiaknázására irányult, amelyek lehetővé teszik a tanuló számára, hogy önbizalmat szerezzen, ezáltal motiváltan cselekedjen: ne féljen megszólalni, nyelvtanulóból nyelvhasználóvá válni.

A délutáni modul, melynek címe Hasznos digitális tartalmak az iskolai nyelvoktatásban, olyan új lehetőségeket kínált, melyek a mai iskolai oktatásban valóban hasznosak, színesítik a tanár módszertani eszköztárát, elősegítik a tanulók digitális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztését.

A képzés célja az volt, hogy a nyelvtanárok áttekintést kapjanak a digitális technológia releváns és adaptált felhasználási lehetőségeiről az oktatásban: hogy fedezzenek fel és kezeljenek az órára való felkészüléshez hasznos szoftvereket, digitális eszközöket és változatos gyakorlatokat (Mindomo, Canva, Quizziz, Quizinière, Hexatar, Digiface, Digipad, Padlet, Birds Dessines, stb).

A Vichyben töltött öt nap nagyon tartalmas volt, így az elegáns kisváros megismerésére tanárnőnek nem sok ideje maradt. Azonban a legfontosabb építészeti, kulturális és természeti nevezetességek megtekintését a képző által szervezett esti városnéző séta lehetővé tette. A Vichyben hagyományos multikulturális környezet pedig lehetőséget adott nemcsak francia, de más országok, nemzetek képviselőivel való találkozásra, szakmai eszmecserékre és baráti beszélgetésekre francia nyelven.

 

Halász Judit tanárnő 2022.július 3-16 között Dublinban vett részt két egyhetes angol nyelvű módszertani továbbképzésen. Fontosnak tartotta, hogy olyan tanfolyamokat válasszon, amelyeken azonkívül, hogy felfrissíti angol nyelvi készségeit, olyan ismereteket szerezzen, amelyeket a német nyelvórákon is használni tud.

 Első kurzusának címe „Google for Education: Tools and Applications” volt, vagyis “Google az oktatásban: eszközök és alkalmazások. A tanfolyam során számtalan érdekes, a tanítás során jól használható digitális applikációval ismerkedett meg. Ezek között találhatók projekt munkákat segítő alkalmazások (pl. Google Earth, Google Arts and Culture, Visit a city), olyan vizuális eszköz (trello) a munka irányításához, amellyel a csapatok együttműködve, hatékonyan és szervezetten megtervezhetik, kezelhetik és értékelhetik a közös munkát. Megismerhetett olyan felületeket is, ahol számtalan az oktatást segítő látványosan feldolgozott adatot, statisztikát találunk, és olyan applikációt (quizizz), amellyel játékos teszteket, interaktív tartalmakat lehet a diákok számára készíteni. A kurzus során megismert eszközök és alkalmazások segítségével élvezetesebbé és eredményesebbé lehet tenni a tanítás-tanulás folyamatát.

A tanárnő második tanfolyamának címe “Promoting Environmental Sustainability” volt, vagyis “A környezeti fenntarthatóság előmozdítása”. Itt egy, a téma iránt rendkívül elkötelezett, előadó, Sue Adams tartotta a foglalkozásokat, aki programokat dolgozott ki az ír iskolák számára a fiatalok téma iránti érzékenyítésére, és emellett maga is számos kurzust tart diákoknak. Rengeteg információt, ötletet, kész oktatási segédanyagokat osztott meg a tanfolyam résztvevőivel. Ez a kurzus azért is különösen hasznos volt, mert a 2022-től induló ERASMUS pályázatokban már kötelezően szerepelnie kell a fenntarthatósági szempontnak. A tanfolyam során szerzett ismeretek segítik a következő pályázatunk megírását, illetve a pályázat sikere esetén annak megvalósítását.

A tanfolyamok ideje alatt természetesen arra is jutott idő, hogy a tanárnő megismerje Dublin nevezetességeit, betekintést nyerjen az ír kultúrába, a város pezsgő, nyitott, multikulturális életébe, és egyben felfrissítse angol nyelvtudását.

Királyné Túri Andrea kétszer egy hetes tanfolyamon vett részt Dublinban. Mind a két tanfolyam a „Pupils on stage students centered education” oktatás körbe tartozott. Az első heti tanfolyam a „Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia” elnevezést kapta, amely során a fotó és film készítés fortélyaival ismerkedtek meg a tanfolyam résztvevői. Különböző digitális applikációk segítségével egy kisfilm forgatását, feliratozását, zenei aláfestését is elsajátították.

12 fős csoportban a résztvevők Görögországból, Reunion szigetekről, Lengyelországból, Szlovéniában, Németországból Lettországból, így igazán soknemzetiségű csoport állt össze.

A második héten az oktató sokkal inkább a kulturális oldalról közelítette meg a hallgatókat. Ellátogattak a Nemzeti Galériába, ahol egy Kincskereséses feladat keretein belül fedezték fel a galéria legrejtettebb zugait. Az Ír Emigrációs Múzeumba is ellátogattak, ahol Írország történelmét, kultúráját, ételeit sport múltját ismerték meg a csoport tagjai.

St James parkban tett látogatás során az állatvilágot és növényvilágot vették közelebbről szemügyre.

A tanfolyam tanteremben töltött napjai során a tanulói motivációkülönböző fajtáit tanulmányozták, csoportmunka keretein belül modellezték azokat. A teljesség igénye nélkül Storyjumper, Wheelofnames Edmodo alkalmazások is bemutatásra kerültek. A „Social Emotional Learning” is fókuszba került.

A tanfolyamok lehetőséget nyújtottak Andrea számára a tanulás mellett a kulturális eszmecserékre és a pályázat által kitűzött kapcsolatépítésre, külföldi multinacionális projekt partnerek keresésére.

 

Hegedűsné Halász Eszter iskolánk kémia-biológia szakos tanára két hetet töltött az Erasmus + pályázat keretei között az idei év nyarán Dublinban. A kolléganőnek már volt lehetősége a 2019-es évben is részt venni ebben a pályázatban, így amikor lehetőség nyílt egy újabb továbbképzésre ismét jelentkezett.

2019-ben egy intenzív 2 hetes nyelvi kurzuson vett részt, így a mostani továbbképzés alkalmával a nyelvi ismeretei felfrissítése mellett olyan tanfolyamot választott, ahol a nyelvi kurzus délutánonként kiegészült a CLIL technika sajátságainak ismertetésével.

A szintén 2 hetes kurzus során betekintést nyert a CLIL módszertanába és lehetősége nyílt arra, hogy olyan tartalmakkal, applikációkkal, módszertani segédletekkel ismerkedjen meg, amik megfelelő alapot teremtenek számára az angol nyelvű tartalmak beépítésére órái során a megismerési folyamatba.

Mind a nyelvi, mind pedig a CLIL kurzus során nagyon jó tanárokkal ismerkedett meg, akik minden estben azon voltak, hogy a lehető legtöbb segítséget megadják hallgatóiknak a képzések alkalmával. A nyelvi csoportban számos más nemzetiségű hallgatóval dolgozhatott együtt, ami szélesítette rálátását a különböző kultúrákra és nagyszerű együttműködési lehetőséget adott számára a csoportos és páros munkák során. A CLIL-es csoport, noha kisebb létszámú volt, de azonos területről érkező pedagógusokkal dolgozhatott és közösen kereshettek megoldást egy-egy felmerülő problémára.

A továbbképzés során szerzett tapasztalatait belső tudásmegosztás keretei között mindenképp szeretné megosztani kollégáival és lehetőségeihez mérten a CLIL gyakorlatot megvalósítani órái során.

Dublin, mint multikulturális város nagyszerű terepet nyújtott erre a 2 hetes továbbképzésre.

 

Királyné Túri Andrea kétszer egy hetes tanfolyamon vett részt Dublinban. Mind a két tanfolyam a „Pupils on stage students centered education” oktatás körbe tartozott. Az első heti tanfolyam a „Photo and Video Making in your Classroom: The Educational Power of Multimedia” elnevezést kapta, amely során a fotó és film készítés fortélyaival ismerkedtek meg a tanfolyam résztvevői. Különböző digitális applikációk segítségével egy kisfilm forgatását, feliratozását, zenei aláfestését is elsajátították.

12 fős csoportban a résztvevők Görögországból, Reunion szigetekről, Lengyelországból, Szlovéniában, Németországból Lettországból, így igazán egy soknemzetiségű csoport állt össze.

A második héten az oktató sokkal inkább a kulturális oldalról közelítette meg a hallgatókat. Ellátogattak a Nemzeti Galériába, ahol egy Kincskereséses feladat keretein belül fedezték fel a galéria legrejtettebb zugait. Az Ír Emigrációs Múzeumba is ellátogattak, ahol Írország történelmét, kultúráját, ételeit sport múltját ismerték meg a csoport tagjai.

St James parkban tett látogatás során az állatvilágot és növényvilágot vették közelebbről szemügyre.

A tanfolyam tanteremben töltött napjai során a tanulói motivációkülönböző fajtáit tanulmányozták, csoportmunka keretein belül modellezték azokat. A teljesség igénye nélkül Storyjumper, Wheelofnames Edmodo alkalmazások is bemutatásra kerültek. A „Social Emotional Learning” is fókuszba került.

A tanfolyamok lehetőséget nyújtottak Andrea számára a tanulás mellett a kulturális eszmecserékre és a pályázat által kitűzött kapcsolatépítésre, külföldi multinacionális projekt partnerek keresésére.

 

Kovács Zoltán kolléga július 3-16 között vett részt Dublinban angol nyelvi kurzuson.

A nyelvi kurzus alatt minden hétköznap 9.30-16.30-ig nyelvi foglalkozások voltak. Délelőtt inkább nyelvtani, délután általában könnyebb beszélgetős szókincsfejlesztés történt. Több országból voltak tanár kollégák, Szlovákia, Olaszország, Spanyolország stb. Nagyban segítette a nyelvtanulást, hogy különböző kultúrákból érkeztek, így mindig adott volt a beszédtéma (elég csak az oktatás vagy a gasztronómiai különbségekre gondolni). Kis csoportok voltak a foglalkozások 4-5 fővel, így mindenkinek „szerepelnie” kellett. Egy használható angol nyelv volt a prioritásban, így ha valamelyik szó nem is jutott rögtön az eszükbe körülírásra kellett megoldani, „kütyümentesen”. Ha valamit nem volt egyértelmű, megbeszélték.

Voltak szervezett esti programok, ahol a helyi ismertebb PUB-okba, kiránduló helyekre történt szervezett programok (pl. The Church, Glendalough), ilyenkor idegenvezetéssel tették érdekesebbé a látottakat, ami szintén az angol nyelvgyakorlás szerves része volt, de voltak önállóan felfedezésre váró ajánlások is ahol magunktól kellett megérteni a látottakat. Dublin rendkívüli város. Sokszínű, színes és változatos. Kedvesek emberek, egy élhető hely.

Turizmusira felkészült ország révén, számtalan fakultatív kirándulásra is lehetőség volt, így jutott el pl. régen látni szeretett Giant’s Causeway-hez vagy Belfast-ba is.

Bár a szállás messzebb volt (15km), a jó tömegközlekedésnek köszönhetően nem okozott gondot.

A nyelvtanulás szempontjából nagyon hatékony és eredményes 2 hét volt, otthon nincs lehetőség ilyen mértékben a nyelvtanulásra átszellemülni.

 

Petróné Elek Zsuzsa a Deutschland virtuell erleben című öt napos tanfolyamon vett részt Düsseldorfban.

A tanfolyam középpontjában Németország kultúrtörténeti értékeinek közvetítése állt, melynek átadásához több új applikáció és program használatát sajátíthatták el a kurzus résztvevői, de kisebb videók készítése és azok felhasználása is a programban szerepelt.

A tanárnő megismerkedett német videójátékok használatával, valamint szabaduló szobák összeállításához is kapott ötleteket, melyek az online és offline térben is egyaránt alkalmazhatóak. Ismereteket szerzett továbbá arról, hogyan használhat fel tanóráin 3D-képeket a világ különböző országairól, illetve hogyan invitálhatja tanítványait egy virtuális sétára különböző városokban.

Ezen programok alkalmazásának fő célja egyrészt a játszva tanulni metódus használata az osztályteremben, másrészt a diákok önálló tanulásának segítése, de természetesen fejleszti a nyelvtanulók digitális kompetenciáját is. Mivel ezek a játékok és programok projektmunkák megvalósítására is alkalmasak, a kooperatív tanulás támogatásához is hozzájárulhatnak.

A hét során összesen 35 órán vettek részt a hallgatók. A csoportban kolléganőnknek 7 török, 3 bolgár, egy horvát, egy lengyel és egy indiai kurzustársa volt.

Délutánonként lehetőség kínálkozott a Rajna-folyó mellett fekvő Düsseldorf és Köln városainak megismerésére, nevezetes épületeinek - így Heinrich Heine szülőháza vagy a Kölni dóm - felkeresésére.

Ez a nagyon hasznos és tartalmas öt nap lehetőséget kínált kolléganőnk számára, hogy más országok oktatási rendszeréről és az idegen nyelv tanításának gyakorlatairól is tájékozódjon.

 

Spolmin Roberta, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium testnevelés szakos kollégája 2022 áprilisában két hetet töltött Dublinban az Erasmus+ pályázat keretein belül.

Az első héten intenzív nyelvi kurzuson vett részt, melynek keretein belül napi hét órában tudta fejleszteni nyelvi készségeit. Ezek közül kiemelkedően hasznosnak találta a három délelőtti és a három délutáni óra közötti egyórányi angol nyelvű társalgást. Ennek keretein belül a résztvevők megadott témák mentén, mégis kötetlenül beszélgethettek angolul.

A második héten a testnevelés módszertani képzés következett. A képzés keretein belül megismerhette a CLIL módszertanát, és olyan újfajta tanulásszervezési módokat, mint a Flipped Classroom, a Project Based Learning, és az ezek során jól alkalmazható értékelési módok új szemléletét. Összességében abba nyerhetett betekintést, hogy melyek azok a módszerek, amikkel hatékonyan, ugyanakkor élvezetesen és tanulóközpontúan lehet többnyelvűvé tenni bármilyen tanórát – akár egy testnevelés órát is.

Az itt elsajátított elméleti ismereteit rögtön át is tudta ültetni a gyakorlatba. Az elméleti órák során – a tanult módszereket alkalmazva – elkészítették egy testnevelés óra vázlatát, amit a tanfolyam utolsó óráján egy csoportnak – angol nyelven – meg is tarthatott. Ez különösen nagy élmény volt számára: nem csak azért, mert megtapasztalhatta, milyen „élesben” alkalmazni a tanultakat, hanem azért is, mert az óra témája egy számára ugyancsak úgy terület volt: a tradicionális ír sportok közül a hurling alapvető technikai elemeit taníthatta meg a csoportjának – akik hozzá hasonlóan szintén tanulták ezt a nyelvet.

A tanfolyamokon elsajátított tudáson túl, Roberta számára a Dublinban töltött két hét különösen értékes hozadékának tartja az ír kultúrába való betekintés lehetőségét.

Összességében úgy gondolja, hogy a külföldi tanulmányi úton való részvételével, annak komplexitása révén a továbbképzések egy újabb dimenzióját ismerhette meg, hiszen nem csak hogy új tárgyi tudásra tehetett szert, de fejleszthette nyelvi készségeit, és betekintést nyerhetett egy számára eddig ismeretlen kultúrába is.

 

Szilvai Bettina 2 tartalmas hetet töltött Cambridgeben, ahol a „Creativity in the classroom”, azaz az Osztálytermi Kreativitás című kurzuson vett részt. A tanfolyamnak köszönhetően nagyon sok ötletes módszert sajátított el a nyelvi készségek fejlesztésére. A kurzus felépítése igazán gyakorlatorientált volt, hiszen minden egyes feladatot a gyakorlatban is elvégeztek. Az órák két másfél órás blokkban valósultak meg, 9-10:30-ig, majd 11-12:30-ig tartottak. Ezután egy ebédszünet következett, majd, mikor az órarend előírta, még további másfél órás előadáson vett részt. Az órák és az előadások is igazán jó hangulatban teltek, hiszen mind az oktatók mind a kurzustársak érdeklődő, lelkes hozzáállást tanúsítottak, mellyel kellemes, oldott légkört hoztak létre. Amennyiben nem volt más iskolai kötelezettsége, kolléganőivel fedezték fel Cambridge belvárosát. Az iskola természetesen nemcsak a tanulást biztosította, programokat és kirándulásokat is szervezett. A programok közül a táncórát emelte ki, hiszen nagy meglepetésére egyedül csak ő volt elég kíváncsi és elszánt ahhoz, hogy megjelenjen a foglalkozáson és elsajátítsa a Lindy Hop nevezetű tánc lépéseit. Szerencsére nem bánta meg, kedves élményként fog rá visszaemlékezni. Ami a kirándulásokat illeti, Londonba és Elybe is eljutott Bettina, előbbiben megcsodálhatta London legtöbb ikonikus létesítményét, mint például a Big Bent, a British Múzeumot és a Buckingham-palotát is, Ely pedig a káprázatos székesegyházával nyűgözte le. Bettina első angliai útja igazán tartalmasan és hasznosan telt, a jövőben is szeretne hasonló élményekkel gazdagodni.

 

Vargáné Tulik Hilda 2 hetes továbbképzésen vett részt az Egyesült Királyságban, Cambridge-ben. A Bell Teacher Academy szervezésében a Contemporary English (Modern angol nyelv) című kurzust végezte el, amelyet a képző intézmény kifejezetten olyan angol nyelvtanárok számára hirdetett meg, akik érdeklődnek az angol nyelv legújabb változásai iránt.

A tanfolyamot két a tanárképzésben nagy gyakorlattal rendelkező tréner, Lis Harrison és Clare Henderson tartották. A csoportban Hildán kívül 5 spanyol, egy szlovák és egy dán kolléga tanulhatott.

A rendkívül jól felépített tananyag elvégzésével mélyreható ismereteket szerzett a 21. századi angol nyelv és brit kultúra terén, megismerte azt a kulturális hátteret, amely az angol nyelv változásának ad teret. Széleskörű tudással lett gazdagabb, amely magában foglalja a lexikális változásokat, a szleng és a modern kifejezések újdonságait, a nyelvet befolyásoló politikai korrektség jelenségét, a kulturális klíma nyelvre ható szerepét, a megváltozott nyelvtant és annak tanítására vonatkozó irányelveket. Ezen kívül bővültek a kiejtés sokféleségére, területi, társadalmi és kulturális eloszlás szerinti változataira vonatkozó ismeretei is.

Megtanulta azokat a technikákat, amelyek segítségével az új nyelvhasználat sajátosságait be tudja mutatni a tanítványainak. Fejlesztette saját nyelvi készségeit is a legújabb idiomatikus és köznyelvi elemek elsajátításával. Felfedezte a kultúra és a nyelvi változások közötti kapcsolatot és megtanulta, hogy ezt hogyan közvetítse a tanítványai felé. Fejlesztette elemzőképességét, amely segítségével több szemszögből is vizsgálhatja a mai modern angol kultúra sajátosságait.

A tanfolyam hatására erős érdeklődés alakult ki benne a 21. századi angol nyelv további alakulása iránt, mindamellett feladatának tekinti, hogy megismerje a nyelvi változások okait, felismerje az új példákat, és figyelmeztesse a tanulókat, ha negatív jelenséget tapasztal, ezzel is fenntartva a kulturált nyelvhasználat iránti igényt.

 

Vágó Sándor a Wien erleben: eine Reise durch die Kultur und Geschichte Österreichs (Bécset átélni: utazás Ausztria kultúráján és történelmén át) országismereti tanfolyamon vett részt. A 27 órás kurzus hat napon át tartott, és számos Ausztriával kapcsolatos ismeretet tartalmazott. A rendkívül motiváló és a kommunikációt a középpontba állító tanfolyam nemcsak elméleti részből állt, hanem gyakorlati feladatokat is tartalmazott. Ezeket a gyakorlati feladatokat pedig részben a tanterem falain kívül kellett megvalósítani, így a résztvevők azonnal átélhették az osztrák fővárosban az elméleti órákon elsajátítottakat.

A tanfolyamon meg lehetett ismerni osztrák hírességeket; Mozarttól Sigmund Freudon át egészen Arnold Schwarzeneggerig lehetett társalogni Ausztria nevezetes személyiségeiről, de a Habsburgok és a modern popkultúra nagyjai sem maradhattak ki a tananyagból. A kávéházi kultúra éppúgy szóba került, mint az ausztriacizmusok. Motiváló feladatokat kellett megoldani a tipikusan osztrák kifejezésekkel, szavakkal kapcsolatban, majd délután ezeknek a használatát meg is lehetett figyelni a városban.

Projektfeladatot is ki kellett dolgoznia a hét során Sándornak, csakúgy, mint a kurzus többi résztvevőjének. Vetítéses kiselőadást kellett tartania arról a múzeumról, melyet kötelező feladatként önállóan látogatott meg az egyik délután. A csoport minden tagja tartott német nyelven ilyen múzeum- vagy kiállításbemutató, országismereti tudást fejlesztő előadást.

A tanfolyam kiválóan felépített és érdekes volt. Mi sem jellemzőbb arra, hogy milyen tudatosan tervezték meg azt, ahogyan megismertetik az osztrák fővárost a résztvevőkkel a szervezők, mint hogy a kötelező múzeumlátogatást a kötelező városnéző séta előzte meg, melyet egy rutinos, képzett idegenvezető tervezett meg és kísért végig. A csoport tagjai pedig stílusosan egy neves bécsi kávéházban búcsúztak egymástól; ezek voltak az amúgy is a társalgást a középpontba állító tanfolyam leginkább kommunikatív órái. 

Elmondható, hogy a tanfolyam teljesen megfelelt a céljának. Nemcsak országismereti és nyelvi tudást adott át, valamint fejlesztette a kommunikációs és együttműködési kompetenciákat, hanem fel is keltette az érdeklődést a kurzus hallgatóiban aziránt, hogy később is keressék ezen megszerzett tudások és motiváló új ismeretek fejlesztésének lehetőségét.

 

Volter Etelka mivel 30 éve vesz részt az iskola német cserekapcsolataiban, ezért esett a választása a Wien erleben: Eine Reise durch die Geschichte und Kultur Österreichs egyhetes képzésre, amin az osztrák kultúrával, történelememmel ismerkedtek, de a német nyelv gyakorlására kiváló alkalomnak kínálkozott.

Nagyon örül, hogy ezt a kurzust választotta, hiszen nekünk magyaroknak a monarchia hosszú időn át kapcsolódást jelentett az osztrákokkal, még akkor is, ha ez politikailag azt jelentette, hogy az ország nem független. Viszont számtalan közös pont van emiatt a két nép kultúrájában is. Ez tényleg egy utazás volt. Minden percét élvezte. Rita, a kurzusvezető szakavatott módon vezette a kurzust, ehhez különböző forrásokat használt, nyomtatott anyagok, internetes információk, YouTube videók. A feladatokat is igyekezett különböző formában kiosztani, hol egyéni, hol páros, hol csoportos formát alkalmazott. Talán a téma miatt is, illetve Bécs közelsége miatt a csoport több mint fele magyar volt. de tulajdonképpen így is szinte mindig németül beszélgettek a csoporttagok. Jó ötlet volt a Museumprojekt, amikor mindenkinek választania kellett egy múzeumot, amit meglátogat és a többieknek bemutat.

Hogy mire tudja matematikatanárként használni azt, amit itt tanult? Kicsit máshogy látja a világot, s ha nem is a matekórákon, de a cserekapcsolatainkban biztosan hasznosulnak az itt szerzett tapasztalatok.

 

Völgyesi Dóra kéthetes továbbképzésen vett részt július elején Dublinban, az Europass Teacher Academy nevezetű intézményben, a Classroom Management and Audio-Visual Projects: Practicing new Teaching Skills nevezetű kurzuson, mely két különböző módszertani kurzust takart. Az első héten egy 15 fős csoportban francia, spanyol, osztrák, lengyel csoporttársaival, olyan applikációkkal ismerkedett meg, melynek segítségével megtanulta, hogyan lehet képeket készíteni különböző perspektívából, majd ezeket feliratozni és egy kis filmmé összefűzni. Egy rövid videó elkészítésének erejéig pedig betekinthetett ennek elkészítési folyamatába a tervezéstől kezdve kivitelezésen át, egészen az utómunkálatokig. A diákokkal való projektmunkákat lehet élvezetesebbé, innovatívabbá tenni az órákon.

A második heti tanfolyamon az óraszervezés új módszertani fogásait sajátíthatta el, 21. századi eszközök használatának segítségével. Egy 14 fős csoportban dolgozhatott együtt német, olasz, görög, spanyol és lengyel kollégákkal, és ismerhette meg egyes országokban milyen egységes és egyéni oktatási bevett szokások vannak, egy-egy óra kivitelezésénél. A Classdojo, Jamboard, Qizizz, Jeopardylabs, Quizlet, Plickers, Storyjumpers és Wordwall digitális eszközök használatával pedig hatékony és a diákok számára motiváló feladatokat próbáltak ki az órákon csoportos munkaformában. Ezek során is működött a tudásmegosztás, hiszen hasznos jógyakorlatokat osztottak meg egymással. Emellett a képzésbe beépítették az Epic, Ír Emigrációs Múzeum látogatását is, amely egy szelet ír történelmi és civilizációs betekintést is adott.

A képzőintézmény körültekintően és hatékonyan szervezte meg a tanfolyamokat. Mindig segítőkészek voltak. A város fantasztikus kulturális és történelmi emlékekkel, helyszínekkel rendelkezik, bárkinek bártan ajánlja Dublint, mert egy rendkívül élhető és színes városról van szó. Az ír emberek nagyon kedvesek és segítőkészek, Írország pedig rengeteg látnivalóval rendelkezik. Dóra a képzés során külföldi kollégáival kialakított kapcsolatait, a jövőben lehetséges multikulturális projektek keretein belül is kamatoztathatja.


ERASMUS+
PROJEKTEK
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
www.bankvelem.hu
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Elte ORIGO Referenciaiskola
PÉNZIRÁNYTŰ iskola
KÉSZPÉNZKÍMÉLŐ
PÉNZ7 iskola
INFO

Cím:

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

2700 Cegléd

Rákóczi út 46.

 

Ideiglenes telephely:

2700 Cegléd

Törteli út 42.

 

Telefon:

06-53/500 525

 

Fax:

06-53/500 625

 

Email:

cklg@cklg.hu

 

OM azonosító:
032549

Tagozatkódok:

1001 Matematika

1002 Természettudományok
1003
Angol nyelv

1004 Német Nyelv

1005 Humán

1006 Informatika

1008 8 osztályos tagozat


Hány nap van hátra?
Tavaszi szünet:
2023.04.05 - 2023.04.11-ig
Még nap van hátra
Nyári szünet:
2023.06.17 - 2023.08.31-ig
Még nap van hátra
SZAVAZÁS
Nincs megnyitott szavazás


Valid XHTML 1.0 Transitional

Érvényes CSS!

A lap 0.046 másodperc alatt készült el. | Copyright 2023 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | Impresszum
| A látogatók száma 2012.07.14-től összesen: 21038826 | Ebben a hónapban: 47293 | Ma: 2177 | jelenleg: 6 | Statisztika |